خدمات

دراین قسمت مقایسه شیر شیلنگی 2/1 موجود در بازار با شیر شیلنگی با خروجی 45 درجه در تصاویر نمایش داده شده است . قضاوت با شماست...